Wat is Anarchisme?

Robert Couse-Baker, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Anarchisme is het streven naar een situatie of samenleving waarin mensen zonder een hogere macht of autoriteit leven (anarchie). Volgens anarchisten leidt elke vorm van gezag tot onderdrukking en is het beter om een bestuur in de vorm van kleine autonome (zelfbesturende) gemeenschappen te hebben

Credits: @Clipphanger

Anarcho-extremisten

Anarcho-extremisten zijn in woord en gedachte anarchistisch en extremistisch in hun feitelijke uitingen1. Anarcho-extremisten zijn uit op een verandering van de huidige maatschappij en het beleid, eventueel door objectgericht geweld te gebruiken. Sinds 2010 hanteren wij de term anarcho-extremisme voor het verschijnsel dat actievoerders vanuit een anarchistische basis elkaar op verschillende onderwerpen in woord en daad steunen. Dit doen zij in wisselende samenwerkingsverbanden. De ‘crème de la crème’ van de linkse-extremisten steekt elkaar steeds vaker de helpende hand toe, waarbij
overigens ‘politieke’ actievoerders bij gelegenheid ook worden ondersteund door
apolitieke relschoppers2

  1. https://www.aivd.nl/onderwerpen/extremisme/links-extremisme ↩︎
  2. https://www.aivd.nl/onderwerpen/extremisme/aivd-publicaties-over-extremisme ↩︎
Sorry no related post found
Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*